Niedobór białka autoimmunologicznego S u chłopca z ciężką chorobą zakrzepowo-zatorową ad

Paski inkubowane z białkiem S eksponowano na bezpieczną folię Kodak AR w temperaturze -80 ° C przez 16 do 24 godzin. Paski inkubowane z anty-ludzką IgG eksponowano przez dwie godziny na znakowanym peroksydazą, oczyszczonym przez powinowactwo kozim przeciwciele króliczej całkowitej IgG w rozcieńczeniu 1: 1000 (Kirkegaard i Perry Laboratories), a następnie dodano substrat peroksydazy 3-aminowej. -9-etylokarbazol (Sigma). Wykrywanie IgG anty-ludzkie białko S przez poliakrylamid Ogniskowanie izoelektryczne
Białka osocza (rozcieńczenie, 1: 2 do 1:16 w 20 mikrolitrach soli fizjologicznej buforowanej fosforanem) naniesiono na środek płytek Ampholine PAG (LKB Bromma) i rozdzielono zgodnie z pH (zakres pH, 3,5 do 9,5), jak opisano uprzednio 25 . Po przeniesieniu i zablokowaniu białek 25 membrany nitrocelulozowe inkubowano ze znakowanym radioaktywnie białkiem S (1 000 000 cpm na ścieżkę) przez noc w 4 ° C, a następnie wystawiono na działanie bezpiecznej folii Kodak w -80 ° C przez 48 godzin. Ogniskowanie izoelektryczne osocza przy wyższych rozcieńczeniach (1: 500 do 1: 1000) zastosowano do wykrycia prążków IgG na podstawie barwienia peroksydazą25.
Test immunoenzymatyczny (ELISA) do wykrywania IgG przeciw białku człowieka w osoczu
Seryjne rozcieńczenia osocza (1: 250 do 1: 32 000) dodano do 96-studzienkowych płytek powleczonych białkiem S (0,25 ug na studzienkę) i inkubowano przez jedną godzinę. Próbki przemyto, króliczą anty-ludzką IgG (całkowity, łańcuch anty-kappa i łańcuch anty-lambda, rozcieńczenie, 1: 1000 do 1: 2000) (Dakopatty) dodano i płytki inkubowano przez jedną godzinę. Próbki przemyto i dodano wyznakowane peroksydazą oczyszczone przez powinowactwo przeciwciało kozie do całkowitej ilości IgG królika (rozcieńczenie 1: 1000). Wszystkie dodatki zmieszano z 50 mikrolitrami buforu chlorku sodu z TRIS z albuminą surowicy bydlęcej w temperaturze 22 ° C. Po upływie godziny płytki przemyto, dodano 50 mikrolitrów substratu peroksydazy (sulfonian 2,2-azino-di- (3-etylobenztiaziliny)) (Kirkegaard i Perry Laboratories) i monitorowano tworzenie koloru przy gęstości optycznej 405 nm (Titertek Multiskan MCC, Flow Laboratories).
Inne procedury
Zależne od witaminy K czynniki krzepnięcia II, VII, IX i X (plazmy immunoadsorbowane z laboratorium oprzyrządowania); antytrombina III (Coatest, antytrombina, Kabi); plazminogen (Coatest plazminogen, Kabi); i kofaktor heparyny II (test IL antytrombina III, Laboration Instrument Laboratory) mierzono za pomocą koagulometru. Przed pomiarem kofaktora II heparyny próbki osocza zostały pozbawione antytrombiny III26. Wyniki tych oznaczeń, podobne do tych dla białka C, białka S i białka wiążącego C4b, wyrażono w konwencjonalnych jednostkach (jednostkach na mililitr) w oparciu o wartości obserwowane w puli osocza otrzymanej od 30 zdrowych osobników (15 mężczyzn i 15 kobiety). Przeciwciała antykardiolipinowe (IgM i IgG) mierzono za pomocą ELISA (Delta Biologicals). Zawartość IgG w próbkach określono metodą nefelometryczną (Behring).
Opis przypadku
11-letni chłopiec został przyjęty na oddział ratunkowy w naszej placówce z powodu bolesnego powiększenia lewego jądra, które wystąpiło podczas jego powrotu do zdrowia z ospy wietrznej, która została zdiagnozowana 12 dni wcześniej. Pacjent był gorączkowy (temperatura 38,2 ° C), bez objawów limfadenopatii lub hepatosplenomegalii
[przypisy: usuwanie zębów pod narkozą cena, kardiolog ciechanów, leki od a do z ]