Ekspresja endoteliny-1 w płucach pacjentów z nadciśnieniem płucnym

Nadciśnienie płucne jest często stanem progresywnym, charakteryzującym się nieubłaganym wzrostem oporu naczyniowego płuc, który ostatecznie prowadzi do niewydolności serca i śmierci. Chociaż czynniki inicjujące mogą się znacznie różnić u pacjentów z pierwotnymi i różnymi drugorzędowymi przyczynami nadciśnienia płucnego, mogą istnieć powszechne ścieżki progresji, które odzwierciedlają ograniczony zakres odpowiedzi naczyniowej na uszkodzenie. Powszechnie występujące w wielu postaciach nadciśnienia płucnego jest proliferacja komórek mięśni gładkich w naczyniach krwionośnych, a często również wszczepienie się i utrwalenie dotychczas nieznanych mechanizmów. Powstałe zgrubienie w jamie brzusznej i przyśrodkowej może zmniejszyć kaliber naczyń oporowych i zamknąć małe kanały naczyniowe. Ponadto, zwężenie naczyń może również przyczyniać się do niewłaściwego wzrostu oporu naczyniowego płuc u wielu pacjentów z nadciśnieniem płucnym2. Niedawno stwierdzono, że śródbłonek naczyniowy odgrywa kluczową rolę w lokalnej regulacji funkcji komórek mięśni gładkich3,4. W warunkach fizjologicznych śródbłonek wytwarza różnorodne mediatory rozszerzające naczynia krwionośne, które utrzymują odpowiedni poziom napięcia naczyniowego i zapobiegają proliferacji komórek mięśni gładkich. Jednak w warunkach patologicznych śródbłonek może zostać aktywowany w celu wyodrębnienia czynników, które powodują głębokie zwężenie naczyń. Najsilniejszym z nich jest peptyd 21-resztowy endotelina-1,7, który jest również mitogenem dla mięśni gładkich8-10 i innych typów komórek in vitro11-13. Obecnie nie wiadomo, czy nieprawidłowości funkcjonalne i morfologiczne małych i średnich tętnic płucnych u pacjentów z nadciśnieniem płucnym są związane ze wzrostem lokalnej ekspresji i wytwarzaniem tego silnego środka zwężającego naczynia i mitogennego peptydu.
Nasze poprzednie badania wykazały niski poziom ekspresji endoteliny-1 u zdrowych dorosłych w porównaniu z płodową tkanką płucną14. Rzeczywiście, normalne płuco może funkcjonować w celu usunięcia endoteliny-1 z krążenia, 15 koncepcja wspierana przez badania badające gradient poziomów w osoczu w płucu16. Jednakże wykazaliśmy również, że u pacjentów z nadciśnieniem płucnym – szczególnie pierwotnym nadciśnieniem płucnym – może dojść do wytworzenia netto i uwolnienia endoteliny-1 do krążenia płucnego16. W raporcie tym przedstawiamy dowody na zwiększoną ekspresję naczyniową endoteliny-1 w płucach pacjentów z nadciśnieniem płucnym, dowody potwierdzające udział endoteliny-1 w objawach naczyniowych tego zaburzenia.
Metody
Projekt badania
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka pacjentów z pleksogenną artropatią płucną. Tabela 2. Tabela 2. Charakterystyka pacjentów z wtórnym nadciśnieniem płucnym. Protokół badania został zatwierdzony przez instytuty badawcze i komisje etyczne Montreal Montreal Hospital i Royal Victoria Hospital w Montrealu. Próbki płuc pobrano po resekcji chirurgicznej lub podczas autopsji (. 10 godzin po śmierci). Próbki uzyskano od 28 pacjentów z kliniczną diagnozą nadciśnienia płucnego17. Pacjentów podzielono na dwie grupy na podstawie cech klinicznych i histopatologicznych
[więcej w: badanie podoskopowe, olej ryżowy na włosy, ubranka do chrztu allegro ]