Ekspresja endoteliny-1 w płucach pacjentów z nadciśnieniem płucnym ad 7

Jest to zgodne z naszymi wcześniejszymi ustaleniami, opartymi na pomiarze poziomów endoteliny-1 w osoczu, które wykazały uwalnianie endoteliny-1 przez łożysko płucne u pacjentów z pierwotnym nadciśnieniem płucnym16. Zatem zwiększone wytwarzanie naczyń płucnych i uwalnianie endoteliny-1 u tych pacjentów wskazują na rolę tego wazoaktywnego peptydu w czynnościowych i morfologicznych nieprawidłowościach naczyniowych charakterystycznych dla tętniczej arteriopatii płucnej. Chociaż nie było istotnych różnic między grupami i 2 w tętniczym ciśnieniu płucnym lub naczyniowym oporze płucnym, tylko w grupie występowała istotna korelacja pomiędzy wzrostem oporności płucnej a stopniem immunoreaktywności endoteliny-1-podobnej w naczyniach płucnych. To odkrycie sugeruje, że pacjenci z pierwotnym nadciśnieniem płucnym mieli nie tylko większy stopień ekspresji endoteliny-1, ale także bardziej specyficzny związek pomiędzy zwiększoną lokalną produkcją endoteliny-1 a ciężkością choroby. Dystrybucja immunoreaktywności typu endoteliny-1 w płucach może dostarczyć dalszych wskazówek dotyczących jej znaczenia funkcjonalnego u pacjentów z nadciśnieniem płucnym. Niezależnie od grupy pacjentów, największy stopień immunobarwienia zachodził w śródbłonku tętnic płucnych sprężystych i mięśniowych, które również wykazały ciężkie przyśrodkowe zgrubienie i rozrost śródbłonka, czasami na tyle poważne, że spowodowały okluzję światła. W mniejszym stopniu, barwienie obserwowano w naczyniach włosowatych płuc i żyłach oraz tętnicach oskrzelowych, ale nie stwierdzono wybarwienia w układowych naczyniach w tkance mięśnia sercowego i nerkach u ośmiu pacjentów z nadciśnieniem płucnym. Immunoreaktywność endoteliny-1 obserwowano również w związku ze zmianami pleksogennymi u pacjentów z grupy 1. To specyficzne powiązanie ekspresji endoteliny-1 z obszarami nieprawidłowej architektury naczyń płucnych ponownie potwierdza pogląd, że endotelina-1 przyczynia się do inicjacji lub progresji. tych zmian. W ostatnich badaniach Stelzner i wsp.26 opisali wzrost wytwarzania endoteliny-1 w płucach u szczurów z idiopatycznym nadciśnieniem płucnym. Endotelina-1 jest nie tylko najsilniejszym czynnikiem zwężającym naczynia, ale także wykazała, że stymuluje proliferację komórek mięśni gładkich, 8-10 i in vivo może działać wspólnie z innymi czynnikami wzrostu. Tak więc, z punktu widzenia aktywności biologicznej i dystrybucji tkankowej, endotelina-1 jest prawdopodobnie mediatorem funkcjonalnych i morfologicznych nieprawidłowości naczyniowych nadciśnienia płucnego.
Oprócz śródbłonka naczyniowego stwierdzono także ograniczoną ekspresję endoteliny-1 w komórkach neuroendokrynnych, zapalnych i mięśniach gładkich. Jest to zgodne z poprzednim raportem demonstrującym lokalizację immunoreaktywności typu endoteliny-1 w komórkach endokrynologicznych płuc rozwijających się i dorosłych płucach14. Wykazano również, że makrofagi, komórki tuczne i leukocyty wielojądrzasto-we wytwarzają endotelinę-1,27-29, w której biosyntezie pośredniczą leukocyty polimorfojądrowe29. Ponadto, wykazano wytwarzanie endoteliny-1 w komórkach mięśni gładkich naczyń in vitro30,31 i in vivo, szczególnie w tętnicach miażdżycowych32.
[podobne: leukoencefalopatia, cystektomia, krew oddawanie ]