Ekspresja endoteliny-1 w płucach pacjentów z nadciśnieniem płucnym ad 6

Siedmiu pacjentów miało jednak silniejsze wybarwianie endoteliny dla prekursora niż dla dojrzałego peptydu (trzy z grupy i cztery z grupy 2). Eksperymenty z kontrolą ujemną nie wykazały barwienia z odpowiednimi antyserumami (Figura 3G). Hybrydyzacja in situ ujawniła ekspresję mRNA endoteliny-1 u pacjentów z nadciśnieniem płucnym, głównie w śródbłonku naczyniowym, podczas gdy na autoradiografach od podmiotów kontrolnych były jedynie rozrzucone sygnały hybrydyzacji (Figura 3H). Klastry srebrnych ziaren znaleziono w naczyniowych komórkach śródbłonka tętnic płucnych z przyśrodkowym zgrubieniem i zwłóknieniem wnętrza w skrawkach płuc od pacjentów z nadciśnieniem płucnym (Figura 3A, Figura 3B i Figura 3C). Ogólny rozkład mRNA endoteliny-1 w porównaniu z immunobaraniem endoteliny-1 wykazano na skrawkach, które były zhybrydyzowane z sondą cRNA endoteliny-1 i wybarwione immunologicznie z antyserumami endoteliny-1 (Figura 3E i Figura 3F). Ziarno srebra wskazujące na ekspresję mRNA endoteliny-1 i brązowy kolor immunobarwienia endoteliny-1 obserwowano głównie w tych samych komórkach, ale czasami mRNA endoteliny-1 i dojrzały peptyd również ulegały ekspresji niezależnie. Nie wykryto specyficznych sygnałów na sekcje kontroli negatywnej zhybrydyzowanych z sondą sensowną lub traktowanych RNazą przed hybrydyzacją z sondą cRNA endoteliny-1 (Figura 3D). Ponadto, analiza Northern blot wykazała wyższe poziomy mRNA preproendoteliny-1 w tkance płucnej od pacjentów z pleksogenną arteriopatią płuc i pacjentów z wtórnym nadciśnieniem płucnym niż w prawidłowej tkance płucnej.
Dyskusja
Niniejsze badanie dostarcza bezpośrednich dowodów na zwiększoną miejscową produkcję endoteliny-1 w nadciśnieniu płucnym i może wyjaśniać wcześniejsze obserwacje podwyższonego stężenia endoteliny-1 w krwi u pacjentów z tym zaburzeniem16. Ekspresję endoteliny-1 stwierdzono w naczyniach najbardziej dotkniętych nieprawidłowościami morfologicznymi nadciśnienia płucnego. Ponadto, ekspresja endoteliny-1 w komórkach nabłonka pęcherzykowego była obserwowana prawie wyłącznie u pacjentów ze zwłóknieniem płuc, co zwiększa możliwość, że zwiększona produkcja endoteliny-1 może być zaangażowana w patogenezę szerokiego zakresu chorób płucnych związanych z proliferacją komórek. Chociaż ekspresja endoteliny-1 w płucach pacjentów z nadciśnieniem płucnym nie dowodzi związku przyczynowo-skutkowego, taka zależność jest biologicznie wiarygodna.
Chociaż immunobarwienie endoteliny-1 można oceniać tylko półilościowo, uderzające były różnice między grupą kontrolną a pacjentami z nadciśnieniem płucnym. Podobnie jak w poprzednim raporcie, 14 stwierdzono niewielką ekspresję endoteliny-1 w normalnym płucu dorosłym lub w układzie naczyniowym płuc u pacjentów z chorobą płuc, ale bez nadciśnienia płucnego. Stanowiło to wyraźny kontrast w stosunku do znacznej immunoreaktywności typu endoteliny-1 w próbkach od pacjentów z nadciśnieniem płucnym. Ponadto, ekspresja mRNA preproendoteliny-1 w płucach pacjentów z nadciśnieniem płucnym, jak wykazano przez hybrydyzację in situ, odpowiadała dokładnie rozkładowi immunoreaktywności typu endoteliny-1, potwierdzając, że istnieje lokalna produkcja endoteliny-1 przez śródbłonek naczyń płucnych w tym zaburzeniu.
Najbardziej intensywne wybarwianie endoteliny-1 stwierdzono w śródbłonku naczyniowym pacjentów z pleksogenną arteriopatią płuc (stopnie od 4 do 6), 18 z których wielu miało kliniczne wyniki zgodne z diagnozą pierwotnego nadciśnienia płucnego zgodnie z kryteriami National Heart , Lung i Blood Institute19
[patrz też: chirurgia dziecięca warszawa, łóżko chowane w szafie allegro, tonik z kwasem laktobionowym ]