Badania na brodawczaka ludzkiego i papanicolaou w celu zbadania raka szyjki macicy

Badania przesiewowe w kierunku raka szyjki macicy w oparciu o badania na obecność wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) zwiększają czułość wykrywania śródnabłonkowej neoplazji szyjki macicy o wysokim stopniu złośliwości (stopnia 2 lub 3), ale czy to zwiększenie stanowi nadmierną diagnozę lub ochronę przed przyszłą, wysokopoziomową neoplazją szyjki macicy lub szyjki macicy. rak jest nieznany. Metody
W populacyjnym programie badań przesiewowych w Szwecji 12,527 kobiet w wieku od 32 do 38 lat losowo przydzielono w stosunku 1: 1, aby uzyskać test HPV plus test Papanicolaou (Pap) (grupa interwencyjna) lub sam test Pap (kontrola Grupa). Kobiety z pozytywnym wynikiem testu HPV i prawidłowym wynikiem testu Pap otrzymały drugi test HPV co najmniej rok później, a osobom, u których stwierdzono trwałe zakażenie tym samym HPV o wysokim ryzyku, zaoferowano kolposkopię z biopsją szyjki macicy. Podobną liczbę podwójnie ślepych wymazów i kolposkopii z biopsją wykonano u losowo wybranych kobiet w grupie kontrolnej. Wyczerpujące dane z rejestru wykorzystano do obserwacji kobiet przez średnio 4,1 roku. Obliczono względne częstości występowania śródnabłonkowej neoplazji szyjki macicy stopnia 2 lub 3, wykrytych podczas rekrutacji i podczas kolejnych badań przesiewowych.
Wyniki
Po włączeniu do badania odsetek kobiet w grupie interwencyjnej, u których stwierdzono zmiany w obrębie śródnabłonka lub raka w stopniu 2 lub 3 stopnia szyjki macicy, był o 51% większy (95% przedział ufności [CI], 13 do 102) niż u kobiet grupa kontrolna, u której stwierdzono takie zmiany. Podczas kolejnych badań przesiewowych odsetek kobiet w grupie interwencyjnej, u której stwierdzono 2 lub 3 zmiany stopnia złośliwości lub raka, był o 42% mniejszy (95% CI, od 4 do 64), a odsetek z uszkodzeniami stopnia 3. lub nowotworem wynosił 47% mniej (95% CI, 2 do 71) niż u kobiet kontrolnych, u których stwierdzono takie zmiany. Kobiety z przetrwałym zakażeniem HPV pozostawały w grupie wysokiego ryzyka w przypadku 2 lub 3 zmian chorobowych lub raka po skierowaniu do kolposkopii.
Wnioski
Dodanie testu HPV do testu Pap w celu zbadania kobiet w połowie lat 30. w przypadku raka szyjki macicy zmniejsza częstość występowania śródnabłonkowej neoplazji szyjki macicy stopnia 2. lub 3., wykrytych podczas kolejnych badań przesiewowych. (Numer ClinicalTrials.gov, NCT00479375.)
Wprowadzenie
Badania przesiewowe w kierunku raka szyjki macicy w badaniu cytologicznym (test Papanicolaou [Pap]) zmniejszyły częstość występowania inwazyjnego raka szyjki macicy w wielu krajach, 1,2 jednak rak szyjki macicy pozostaje główną przyczyną zgonów i chorób u kobiet.2 Ludzki wirus brodawczaka (HPV) jest główną przyczyną raka szyjki macicy, a w naturalnym przebiegu choroby uporczywe zakażenie HPV poprzedza pojawienie się nieprawidłowości cytologicznych. [4] Badania kohortowe podłużne wykazały, że połączone testy Pap i HPV mają lepszą czułość i zapewniają lepsze długoterminowe wyniki. ochrona (wśród kobiet z prawidłowymi wynikami obu testów) w stosunku do śródnabłonkowej neoplazji szyjki macicy stopnia 3. niż samo badanie cytologiczne.5-8 Nowotwór śródnabłonkowy szyjki macicy stopnia 3 jest znany jako prekursor inwazyjnego raka szyjki macicy.
W USA testy HPV są akceptowane jako uzupełnienie badań cytologicznych dla kobiet w wieku powyżej 30 lat.9 Zwiększona wrażliwość może jednak odzwierciedlać włączenie zmian regresyjnych, a obserwacyjne badania kohortowe nie dostarczają informacji o wpływie interwencja oparta na wynikach testu
[więcej w: krew oddawanie, poradnia rehabilitacyjna dla dzieci, chirurgia dziecięca warszawa ]