Badania na brodawczaka ludzkiego i papanicolaou w celu zbadania raka szyjki macicy ad

Europejskie wytyczne zalecają, aby badania HPV nie były przyjmowane jako podstawowe narzędzie do badań przesiewowych, dopóki nie zostaną uzyskane wyniki z randomizowanych badań dotyczących wpływu badań przesiewowych szyjki macicy na obecność HPV na częstość występowania śródnabłonkowej neoplazji szyjki macicy stopnia 3 lub raka, wykrytych podczas kolejnych badań przesiewowych.10 Kilka takich badań zostały uruchomione, ale jak dotąd zgłoszono jedynie dane bazowe.11-16 Częstość występowania szczytów zakażenia HPV u kobiet w wieku 20 lat, ale ponieważ infekcja jest zwykle przemijająca, 17-19 lat swoistość badań przesiewowych pod kątem HPV jest wyższa u kobiet w wieku 35 lat lub starszych niż u młodszych kobiet.20 Częstość występowania w zależności od wieku szczytów raka szyjki macicy w wieku około 40 lat, co sugeruje, że skuteczność testów na obecność wirusa HPV powinna być maksymalna w przypadku kobiet w wieku od 30 do 40 lat. Przedstawiono wyniki populacyjnego, randomizowanego, kontrolowanego badania, w którym kobiety w wieku od 32 do 38 lat poddano badaniom przesiewowym na raka szyjki macicy za pomocą testu cytologicznego plus test na zakażenie HPV lub za pomocą samego testu cytologicznego.
Metody
Projekt badania
Szwedzki program badań przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy zaprasza kobiety w wieku od 23 do 50 lat na przeprowadzanie badań przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy w odstępach 3-letnich, a kobiety w wieku od 51 do 60 lat poddaje się badaniom przesiewowym w pięcioletnich odstępach czasu. Kobiety zaproszone do badań przesiewowych wybiera się z rejestru ludności, w którym wymienione są wszystkie kobiety w Szwecji; kobiety, które zostały zarejestrowane w rejestrach badań cytologicznych, które niedawno przeszły badanie cytologiczne poza programem badań przesiewowych, nie są zaproszone do udziału w programie badań przesiewowych.
Pomocą były wszystkie kobiety w wieku od 32 do 38 lat, które uczestniczyły w programie przesiewowym od maja 1997 r. Do listopada 2000 r. W pięciu szwedzkich miastach (Gothenburg, Malmö, Uppsala, Ume. i Sztokholm); jedynym kryterium wykluczającym był brak zgody na udział w badaniu. Liczba kobiet, które odmówiły udziału, jest nieznana, ale ankiety w ośrodkach badań przesiewowych znalazły bardzo niewiele kobiet, które nie wyraziły na to zgody.
Rysunek 1. Rysunek 1. Rekrutacja i wyniki. Listy kobiet, które były dodatnie pod względem HPV, zostały porównane z listami w rejestrach cytologicznych, a kobiety, u których stwierdzono, że zostały już skierowane z powodu nieprawidłowych wymazów, nie powinny otrzymać drugiego testu HPV lub testu cytologicznego. Naruszenie protokołu mogło nastąpić z powodu błędu człowieka lub dlatego, że rejestry zawierały wstępne lub niekompletne dane w tym czasie. Pending odnosi się do jeszcze nie wykonanych testów lub kolposkopii, które nie zostały jeszcze wykonane po zakończeniu badań. Badanie zostało rozwiązane 4 miesiące po zakończeniu pierwszej rundy kolposkopii, kiedy to 22 z 80 kobiet w grupie interwencyjnej i 24 z 74 w grupie kontrolnej miało już kontrolny test HPV lub rozmaz Pap. HPV oznacza wirusa brodawczaka ludzkiego.
Łącznie 12 527 kobiet, którym udzielono zgody, przydzielono losowo w stosunku 1: do grupy interwencyjnej (test Pap i test na zakażenie HPV, 6257 kobiet) lub grupę kontrolną (tylko test Pap, 6270 kobiet) (Figura 1) . Randomizacja została przeprowadzona przez niezależny instytut (The Cancer Registry of Stockholm) z wykorzystaniem liczb losowych generowanych komputerowo. Kobiety i personel kliniczny nie były świadome wykonywania zadań przez kobiety, a technicy laboratoryjni, którzy wykonywali testy HPV, nie mieli danych osobowych dotyczących kobiet.
[patrz też: olej ryżowy włosy, olej ryżowy na włosy, chirurgia dziecięca warszawa ]