Badania na brodawczaka ludzkiego i papanicolaou w celu zbadania raka szyjki macicy ad 5

Wyniki z rund przesiewowych zaplanowanych na 3 lata później i od wszystkich innych wymazów Pap niezgodnych z tymi definicjami (tj. Wykonanych podczas badań poza badaniem) uznano za późniejsze (przypadkowe) badania przesiewowe. Wyniki analizowano po zakończeniu rundy przeglądowej w następnym 3-letnim przedziale. Badanie zostało przeprowadzone w celu wykrycia ochrony przed zmianami w obrębie śródnabłonka stopnia 2 lub 3 szyjki macicy lub nowotworem w badaniach przesiewowych o wartości co najmniej 50% na konwencjonalnym poziomie istotności (. = 0,05) i mocy (1-. = 0,80), na założenie, że trzyletnia skumulowana częstość występowania śródnabłonkowej neoplazji szyjki macicy stopnia 2 lub 3 w tej grupie wiekowej wyniosła 1,0%.
Względne wskaźniki i 95% przedziały ufności zostały obliczone przy użyciu analizy regresji Poissona. Ponieważ pierwotną intencją badania było odzwierciedlenie rzeczywistego programu badań przesiewowych, naruszenia protokołów nie zostały wyłączone z analizy, a wszystkie analizy są zgłaszane jako analizy zamiaru leczenia.
Wyniki
Projekt badania
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka kobiet. Rysunek pokazuje projekt badania. Średni wiek przy przyjęciu do badania, liczba kobiet zakwalifikowanych do różnych badań przesiewowych oraz liczba kobiet z nieprawidłowym wymazem Pap w momencie rejestracji były podobne w grupach interwencyjnych i kontrolnych (tabela 1).
Zgodnie z protokołem kobiety, które zostały wcześniej skierowane na rutynową kontrolę kliniczną z powodu nieprawidłowej wymazu cytologicznego nie otrzymały kolejnego testu na HPV. Jednak protokół został złamany dla 16 z 341 kobiet w grupie interwencyjnej i z 398 kobiet w grupie kontrolnej. Tym 17 kobietom podano drugi test HPV, mimo że podczas rejestracji miały nieprawidłowy odcień Pap. Możliwe przyczyny tego naruszenia protokołu to błąd ludzki lub wstępne lub niekompletne dane w rejestrach cytologicznych w momencie zaoferowania kobietom drugiego testu. Piętnaście z 17 kobiet miało drugi test HPV, a u 9 z nich stwierdzono wewnątrznabłonkową neoplazję stopnia 2 lub 3 podczas raka (5 kobiet przed drugim testem HPV, 3 kobiety podczas pierwszej kolposkopii, i kobieta w następnej rundzie selekcji). Ponieważ celem badania było skierowanie wszystkich kobiet HPV-dodatnich do kolposkopii, powtórne skierowania nie mogły wpłynąć na wynik badania, a 97,7% zgłoszeń zostało sporządzonych zgodnie z protokołem.
Tabela 2. Tabela 2. Względne wskaźniki wykrycia raka śródnabłonkowej neoplazji szyjnej (CIN) lub raka. Podczas całego badania stwierdzono, że 139 kobiet w grupie interwencyjnej i 119 w grupie kontrolnej ma śródnabłonkową neoplazję stopnia szyjki macicy stopnia 2 lub 3 (P = 0,20) (tabela 2). Pięćdziesiąt trzy przypadki zmian stopnia 2. wykryto w grupie interwencyjnej w porównaniu z 34 w grupie kontrolnej (P = 0,04), ale nie było istotnej różnicy między grupami pod względem szybkości wykrycia uszkodzeń 3 stopnia lub raka (88 przypadki w grupie interwencyjnej i 85 w grupie kontrolnej).
Tabela 2 pokazuje, że w początkowej fazie (częstości występowania) badań przesiewowych, w grupie interwencyjnej wykryto 51% więcej przypadków śródnabłonkowej neoplazji szyjki macicy stopnia 2 lub 3 lub nowotworu niż w grupie kontrolnej
[patrz też: olej ryżowy włosy, tonik z kwasem laktobionowym, dyzury aptek malbork ]